logo
Wersja dla niedowidzących
  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Białymstoku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 KONTAKT
minus Dane teleadresowe
minus Dyrekcja
minus Spis telefonów
 STATUS PRAWNY JEDNOSTKI
minus Statut jednostki
minus Regulamin Organizacyjny
minus Schemat Organizacyjny
 PODSTAWOWE DANE SZPITALA
minus Spis wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych
 MAJĄTEK
minus Majątek jednostki 2013
minus Majątek jednostki 2014
minus Majątek jednostki 2015
minus Majątek jednostki 2016
minus Majątek jednostki 2017
 PRAWA PACJENTA
minus Prawa Pacjenta
minus Dokumentacja medyczna
minus Procedura skarg
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Przetargi
minus Plan postępowań
 KONTROLA ZARZĄDCZA
minus Oświadczenie za rok 2010
minus Oświadczenie za rok 2011
minus Oświadczenie za rok 2012
minus Oświadczenie za rok 2013
minus Oświadczenie za rok 2014
minus Oświadczenie za rok 2015
minus Oświadczenie za rok 2016
minus Oświadczenie za rok 2017
minus Oświadczenie za rok 2018
minus Plan działalności na 2012 rok
minus Plan działalności na 2013 rok
minus Plan działalności na 2014 rok
minus Plan działalności na 2015 rok
minus Plan działalności na 2016 rok
minus Plan działalności na 2017 rok
minus Plan działalności na 2018 rok
minus Sprawozdanie z wykonania planu dzialalnosci za rok 2011
minus Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2012
minus Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2013
minus Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2014
minus Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2015
minus Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2016
minus Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2017
 Informacje
minus Ogłoszenia o naborze
A A A


Pion działalności leczniczej

W ramach pionu działalności leczniczej funkcjonują następujące zakłady lecznicze i komórki organizacyjne:

SZPITAL w Białymstoku:

 1. 1) Izba Przyjęć;
 2. 2) Oddziały:
  1. a) Kardiologii,
  2. b) Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego,
  3. c) Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii,
  4. d) Geriatrii,
  5. e) Chirurgii Onkologicznej i Chirurgii Ogólnej,
  6. f) Urologii,
  7. g) Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
  8. h) Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w tym Działy:
   • - Intensywnej Terapii,
   • - Anestezjologii,
  9. i) Dzienny Leczenia Nerwic i Psychogeriatrii;
 3. 3) Blok operacyjny
 4. 4) Apteka Szpitalna;
 5. 5) Pracownia Elektrofizjologii;
 6. 6) Pracownia Urządzeń Wszczepialnych Serca;
 7. 7) Pracownia Hemodynamiki
 8. 8) Zakład Diagnostyki Obrazowej:
  1. a) Pracownia Tomografii Komputerowej,
  2. b) Pracownia USG,
  3. c) Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej,
  4. d) Pracownia Mammografii;
 9. 9) Zakład Diagnostyki
  1. a) Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej,
  2. b) Punkt pobrań materiałów do badań;
 10. 10) Zakład Patomorfologii
  1. a) Pracownia Histopatologii,
  2. b) Pracownia Cytologiczna;
 11. 11) Pracownia Endoskopii
 12. 12) Dział sterylizacji
 13. 13) Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych
 14.  

PRZYCHODNIA w Białymstoku:

 1. 1) Poradnie specjalistyczne:
  1. a) Anestezjologiczna,
  2. b) Badań Profilaktycznych,
  3. c) Chirurgiczna,
  4. d) Chirurgii Onkologicznej,
  5. e) Dermatologiczna,
  6. f) Endokrynologiczna,
  7. g) Gastroenterologiczna,
  8. h) Geriatryczna,
  9. i) Ginekologiczna,
  10. j) Kardiologiczna
  11. k) Kontroli Rozruszników i Kardiowerterów,
  12. l) Laryngologiczna,
  13. m) Leczenia Nerwic
  14. n) Neurologiczna,
  15. o) Okulistyczna,
  16. p) Proktologiczna,
  17. q) Reumatologiczna,
  18. r) Urazowo-Ortopedyczna,
  19. s) Urologiczna,
  20. t) Zdrowia Psychicznego z Pracownią Psychotechniczną,
 2. 2) Podstawowa Opieka Zdrowotna:
  1. a) Gabinet Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
  2. b) Gabinet Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
  3. c) Gabinet Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
  4. d) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy z Punktem Szczepień,
 3. 3) Zakład Rehabilitacji:
  1. a) Poradnia Rehabilitacji,
  2. b) Dział Fizjoterapii:
   1. - Pracownia Fizykoterapii,
   2. - Pracownia Kinezyterapii,
   3. - Pracownia Masażu Leczniczego.
 4. 4) Inne komórki organizacyjne
  1. a) Rejestracja Przychodni,
  2. b) Pracownia Urodynamicznaj,
  3. c) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy,
  4. d) Gipsownia,
  5. e) Gabinet EKG.
  6.  

Pion  działalności administracyjno-gospodarczej

W ramach pionu działalności administracyjno-gospodarczej funkcjonują następujące komórki organizacyjne                  i stanowiska samodzielne:

 1. 1) Dział Spraw Osobowych i Płac,
 2. 2) Dział Organizacyjny:
  1. - Sekcja Nadzoru Dokumentacji
  2. - Sekcja Statystyki Medycznej
  3. - Sekcja Informatyki
 3. 3) Dział Finansowy:
  1. - Sekcja Finansowo-Księgowa
  2. - Sekcja Kosztów i Rozliczeń
  3. - Kasa
 4. 4) Dział Utrzymania Czystości,
 5. 5) Dział Administracyjny-Techniczny
 6. 6) Dział Zamówień Publicznych i zaopatrzenia
 7. 7) Inspektor ds. obronnych i rezerw,
 8. 8) Inspektor ds. bhp i p.poż.,
 9. 9) Radca prawny,
 10. 10) Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych oraz Kancelaria Tajna
 11. 11) Kapelan szpitalny,
 12. 12) Dietetyk,
 13. 13) Pracownik socjalny,
 14. 14) Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta,
 15. 15) Pełnomocnik ds. Akredytacji Szpitala,
 16. 16) Inspektor Ochrony Danych,
 17. 17) Inspektor Ochrony Radiologicznej.
 18.  

 

 

 

Ilość odwiedzin: 1078
Nazwa dokumentu: Spis wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych
Osoba, która wytworzyła informację: -
Osoba, która odpowiada za treść: -
Osoba, która wprowadzała dane: Katarzyna Kościuk
Data wytworzenia informacji: 2011-10-27 07:44:05
Data udostępnienia informacji: 2011-10-27 07:44:05
Data ostatniej aktualizacji: 2019-09-06 11:47:37

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner