logo
Wersja dla niedowidzących
  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 KONTAKT
minus Dane teleadresowe
minus Dyrekcja
minus Spis telefonów
 STATUS PRAWNY JEDNOSTKI
minus Statut jednostki
minus Regulamin Organizacyjny
minus Schemat Organizacyjny
 PODSTAWOWE DANE SZPITALA
minus Spis wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych
 MAJĄTEK
minus Majątek jednostki 2017
 PRAWA PACJENTA
minus Prawa Pacjenta
minus Dokumentacja medyczna
minus Procedura skarg
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Przetargi
minus Plan postępowań
 KONTROLA ZARZĄDCZA
minus Oświadczenie za rok 2010
minus Oświadczenie za rok 2011
minus Oświadczenie za rok 2012
minus Oświadczenie za rok 2013
minus Oświadczenie za rok 2014
minus Oświadczenie za rok 2015
minus Oświadczenie za rok 2016
minus Oświadczenie za rok 2017
minus Oświadczenie za rok 2018
minus Oświadczenie za rok 2019
minus Plan działalności na 2012 rok
minus Plan działalności na 2013 rok
minus Plan działalności na 2014 rok
minus Plan działalności na 2015 rok
minus Plan działalności na 2016 rok
minus Plan działalności na 2017 rok
minus Plan działalności na 2018 rok
minus Plan działalności na 2019 rok
minus Plan działalności na 2020 rok
minus Sprawozdanie z wykonania planu dzialalnosci za rok 2011
minus Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2012
minus Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2013
minus Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2014
minus Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2015
minus Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2016
minus Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2017
minus Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2018
minus Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2019
 Informacje
minus Ogłoszenia o naborze
 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
minus Inspektor Ochrony Danych
minus Klauzule informacyjne
A A A


 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku

im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego

 

Jesteśmy samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej,
założonym przez Ministra Spraw Wewnętrznych, finansowanym głównie ze składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Realizujemy świadczenia zdrowotne na rzecz mieszkańców województwa podlaskiego ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Ponadto wykonujemy usługi odpłatne na rzecz osób nieubezpieczonych,
oraz firm i instytucji.

 

 

 

 

corner   corner